Aktuelle bøker:

Asbjørn Wahl

Fagbevegelsen i samfunnskampen

Kan den stå imot presset fra kriser, markedsliberalisme og høyrepopulisme?

Wahl stiller spørsmålet om internasjonal og norsk fagbevegelse kan stå imot presset fra kriser, markedsliberalisme og høyrepopulisme. Inspirert av sine omfattende erfaringer, drøfter han spørsmålet om det er mulig å komme på offensiven.

Andersson, Björkenfeldt, Boström, Liljestrand

Lagen mot krig

om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen

Fire advokater har skrevet denne boken som er et forsvar for FN-paktens forbud mot angrepskrig. I rettssaken mot de nazistiske krigsforbryterne i Nürnberg etter andre verdenskrig ble angrepskrig ansett som det groveste av alle forbrytelser.

Solomia Karoli

Norske sigøynerbarn

Etnisk rensing og barnerov?

Forfatteren anlegger her et bredt perspektiv om hva som har skjedd med Norges minste nasjonale minoritet, rom/sigøynerehvordan, og hvordan norske myndigheter har villet løse "sigøynerspørsmålet". Spesielt tar hun for seg barnas situasjon og barnevernets omsorgsovertakelse av sigøynerbarn.

Dybedahl, Halvorsen, Kolstad, Enerstvedt

På vitenskapens blindveier

Fire essays om bruk av totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk

Er marxismen en totalitær og dermed menneskefiendtlig, udemokratisk og brutal ideologi og politisk bevegelse? Skriftet tar et omfattende oppgjør med totalitarismetesene og deres predikanter.

Regi Th. Enerstvedt

Massemorderen som kom inn fra ingenting

Boka vurderer massemorderens manifest/konsept, hva Breivik faktisk står for, hva han er imot, hans økonomiske og politiske syn, og vurderer ham i en norsk og internasjonal historisk sammenheng. Forfatteren behandler forhold som påtalemyndigheten og mediekommentatorer flest har ungått.

Aslak Storaker (red)

Sikkerhetspolitiske veivalg

Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om norsk sikkerhetspolitikk våren 2017 og har invitert til en bred debatt om viktige veivalg valg for Norge. Formålet med denne boka er å bidra til en kritisk debatt om norsk sikkerhetspolitikk.

Hans I. Kleven

Odelsretten

Bare en levning fra ættesamfunnet?

Her drøftes den store betydning odelsretten har hatt opp gjennom tidene, og angrepene på den fra ulikt hold. Forfatteren tar også opp noen sentrale landbrukspolitiske spørsmål i tilknytning til odelsretten og dens betydning.

Tore-Jarl Bielenberg

Romá/sigøynere i går, i dag, i morgen

En bok om møter mellom mennesker

Boka belyser romás/sigøynernes historie, språk, kultur, religion og organisering - og deres betydelige bidrag til verdens kultur og kunst. Bielenberg avliver vrangforestillinger og myter, behandler aktuelle problemer, og er samtidig personlig når han forteller fra sitt liv blant sigøynere.

Eystein Kleven

22. juli-terroren

Angrepet på arbeiderbevegelsen

Juristen setter i sitt skrift ”22. juli-terroren. Angrepet på arbeiderbevegelsen” den største kriminelle handling noensinne utført i Norge utenom krigstid inn i en større politisk og historisk sammenheng.

Hans I. Kleven

Veien(e) til sosialisme

Marxistisk strategitenkning

Forfatteren tar her for seg viktige hovedavsnitt i utviklinga av marxistisk strategitenkning for sosialismen. Med vekt på en sosialisme gjennom utvidelse og fornyelse av demokratiet fikk den antimonopolistiske strategien en mer fullstendig utforming under, og spesielt etter, den andre verdenskrig.

Abonner på nyhetsbrev
fra Progressivt forlag
Nyheter fra forlaget:


11.05.2016
Sikkerhetspolitiske veivalg - forhåndssalg
Forlaget lanserer en bok om sikkerhetspolitiske veivalg med planlagt utgivelse 23. mai 2016. Vi følger med det opp regjeringen sitt initiativ til en bred offentlig debatt om norsk sikkerhetspolitikk med å invitere bidragsytere fra et bredt spekter i norsk samfunnsliv, bl.a.: fredsbevegelsen, fagbevegelsen, forskningsmiljøene og fagmilitære miljøer. Forlaget tilbyr i en begrenset periode boka til introduksjonspris kr 150 frakfritt tilsendt ved forskuddsbetaling innen 22. mai 2016.
Les mer

08.05.2015
Gratulerer med frigjøringsdagen!
De sittende myndigheter har de siste årene forsøkt å omgjøre 8. mai til en dag for feiring av norsk militarisme og krigføring i utlandet. Men det kan ikke få oss til å slutte å feire 8. og 9. mai som den store freds- og frigjøringsdagen. I den forbindelse vil Marxist Forlag tilby bøkene vi har om andre verdenskrig samt et aktuelt tidsskrift som tar opp dagens spente situasjon mellom Russland og NATO.
Les mer

12.03.2015
Månedens bok i kommisjon: Slikt å gjøre, slikt å føre - (med Jonas Gahr Støre)
Stein Buans bok «Slikt å gjøre, slikt å føre - (med Jonas Gahr Støre)» er en lettlest bok med temaet arbeiderbevegelsen før, nå og (kanskje) i framtida. Han er bekymret for arbeiderklassens fravær og fremmedgjøring i politikken. Jonas Gahr Støre kommer inn som et symbol på overklassen sin dominans i arbeiderbevegelsen. Selv om han berører et viktig tema, er dette en underholdende og humoristisk bok som får leseren til å dra på smilebåndet.
Les mer

16.09.2014
Velkommen til boklansering:
Norske sigøynerbarn - etnisk rensing og barnerov?
Forlaget innbyr til lansering av Solomia Karoli sin ny bok om norske sigøynerbarn på Tronsmo bokhandel, Kristian Augusts gate 19, i Oslo tirsdag 16. september kl 16.00. Her vil forfatteren presentere boka si som handler om Norges minste nasjonale minoritet, rom/sigøynere. Hun tar spesielt for seg barnas situasjon og barnevernets omsorgsovertakelse av sigøynerbarn.
Les mer