Forlagets bøker

Utgivelsesdato | Tittel

2018

Fagbevegelsen i samfunnskampen

Kan den stå imot presset fra kriser, markedsliberalisme og høyrepopulisme?

Vi lever i ei omfordelingstid. Konkurransepresset i skole-, arbeids- og samfunnsliv øker. Stadig flere opplever utrygghet[...] Les mer
2016

Sikkerhetspolitiske veivalg

Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USA for at USA ti[...] Les mer