Norsk sjømannsforbunds historie

kr 699,00
Bestill denne boken

 
ISBN: 9788253030661
Utgivelsesår: 2007
Forlag: Pax forlag
Status: I salg
Språk: Norsk (bokmål) Norsk (bokmål)
Sideantall: 1231
Format: Innbundet (stive permer)
Finn Olstad, Terje Halvorsen

Norsk sjømannsforbunds historie

Bind 1: 1910-1960, Bind 2: 1960-2007

I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til samfunnsutviklingen, og deres historie er til tider svært dramatisk. De to bindene i Norsk Sjømannsforbunds historie byr på en bred fortelling om sjømannsforbundets historie i lys av skipsfartens utvikling og sjøfolkenes sosiale og kulturelle stilling de siste hundre år.

Første bind av Norsk Sjømannsforbunds historie er rikt illustrert og tar for seg tiden fra forbundets stiftelse som Norsk Matros- og Fyrbøterunion i 1910 fram til rundt 1960. Det trekkes også tråder tilbake til de første forsøkene på å organisere sjøfolk i 1890-årene, i en tid med svært motstridende syn på klassekamp og politikk. Verket byr på en bred fortelling om sjømannsforbundets historie i lys av skipsfartens utvikling og sjøfolkenes sosiale og kulturelle stilling de siste hundre år.

Det andre bindet følger forbundet fra rundt 1960 og fram til i dag. Rederienes utflagging, samt kampen for arbeidsplasser innenlands og i havfiskeflåten, er blant utfordringene norske sjøfolk har møtt de siste tiårene.