Det kommunistiske manifestet

kr 200,00
Bestill denne boken

 
ISBN: 9788293252023
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Marxist forlag
Status: I salg
Språk: Norsk (nynorsk) Norsk (nynorsk)
Sideantall: 68
Format: Heftet (myke permer)
Karl Marx, Friedrich Engels
August Bosse (omsetjar)

Det kommunistiske manifestet

Det kommunistiske manifestet som Karl Marx og Friedrich Engels gav ut i 1848, er tvillaust den viktigaste boka som vart skriven på 1800-talet. Denne vesle boka til dei to store tenkjarane vart eit vasskilje i historia.

Den fyrste, og til no einaste, utgåva av manifestet på nynorsk kom på prent i 1921. August Bosse var omsetjaren, og boka kom ut på Det Norske Arbeiderpartis Forlag. Fleire opplag vart ikkje prenta. Denne andre utgåva er eit retta oppatt-prent av fyrsteutgåva.

Attåt fortalene til Marx og Engels inneheld denne utgåva eit føreord skrive av Edvard Bull d.e. Bull skriv: «Det er ikkje nokor vedkjenningsskrift som rett-truande teologar skal ha til tolking; det er den logande revolusjonære appellen, det er tanke og eldhug ihopsveisa til eitt.»