Ingeborg Breines

Ingeborg Breines, (f. 1945). Humanist. Co-president International Peace Bureau. Tidligere direktør i UNESCO Paris, Islamabad og Genève. Har redigert bøker og skrevet artikler e.g. om fredskultur og kvinner. Medlem av styret i bl.a. FN-sambandet og WILPF, Norge.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2016

Sikkerhetspolitiske veivalg

Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USA for at USA ti[...] Les mer