Jacob Børresen

Jacob Børresen, (f. 1943). Pensjonert flaggkommandør. Tjenestegjort som skipssjef, militær sekretær for Forsvarsministeren og som leder av militære operasjoner og øvelser. Børresen har sin militære utdannelse fra Sjøkrigsskolen, Forsvarets stabsskole, Forsvarets Høgskole og NATO Defence College i 1989. Han var militær stipendiat ved NUPI 1983–1985. Børresen har en omfattende publikasjonsvirksomhet i norsk og internasjonal presse om strategi og forsvars- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har han gitt ut flere hefter og bøker.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag