Aslak Storaker

Aslak Storaker (f. 1985) er redaktør i kvartalstidsskriftet Sosialistisk Framtid og sitter i ledelsen i Bevegelsen for Sosialisme. Fra 2015 overtok han som daglig leder av Marxist forlag. Han er interesserer seg særlig for historie, internasjonal politikk og økologi. Storaker kommer fra Mandal og er utdannet bibliotekar.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag