Emil Stang d.y.

Emil Stang d.y. (1882-1964) var en sentral skikkelse på venstrefløyen i arbeiderbevegelsen. Han satt i Kristiania kommunestyre (1916-1928) og var vararepresentant på Stortinget (1922–1924).

Emil Stang meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1911 og ble valgt til nestleder i Arbeiderpartiet i 1918. Han overtok som fungerende leder etter at Kyrre Grepp døde i 1922. Han representerte Norge i Kominterns første kongress i 1919. Ved partisplittelsen november 1923 fulgte han mindretallet ut av Arbeiderpartiet, og var med på å stifte Norges Kommunistiske Parti (NKP) hvor kom inn i sentralstyret. Han meldte seg ut av NKP i 1928 under striden om Hornsruds regjeringsdannelse. Under krigen var han internert både i Norge og Tyskland.

Han var sønn av Emil Stang d.e., Norges statsminister i periodene 1889-91 og 1893-95. Emil Stang d.y. tok cand.jur. i 1905, og arbeidet deretter som advokat. Han ble høyesterettsadvokat i 1911. I perioden 1946 til 1952 var han høyesterettsjustitiarius.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer