Sigurd Simensen

Sigurd Simensen (1888-1969) fra Vestfossen i Buskerud, var lokomotivmontør ved Thunes mekaniske verksted i Kristiania. Han satt Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbunds sentralstyre fra 1917 og var redaksjonssekretær i «Klassekampen». Han satt i Arbeiderpartiets sentralstyre 1918-1919 og ble da reisesekretær for partiet i Nord-Norge.

Under storstreiken i 1921 var han redaktør for «Vest-Finmarkens social-demokrat» i Hammerfest. Der ble han «streikegeneral» i den dramatiske konflikten, kjent som «Hammerfestkommunen». Her ble han dømt til fengsel for «opprør og revolusjonær virksomhet».

Simensen virket resten av livet sitt i Harstad der han i 1922 ble redaktør i Arbeiderparti-avisa «Folkeviljen». Ved partisplittelsen i 1923 fulgte han Norges Kommunistiske Parti (NKP) og i 1924 startet han NKP-avisa «Dagens Nyheter» som kom ut helt fram til 1931. I Harstad satt Simensen i bystyret for NKP fra 1925 til 1953. Han var viseordfører i byen 1929-1930 og ordfører 1946–1947.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer