Ellisif Wessel

Ellisif Rannveig Müller (1866-1949) vokste opp i et strengt pietistisk hjem i østre Gausdal. I 1886 ble hun gift med doktor Andreas Bredahl Wessel (1858-1938), og samme år slo de seg ned i Kirkenes hvor han var blitt distriktslege. I sin ungdom hadde Ellisif hatt perioder både som unitar og teosof, men i 1904 ble hun sosialist, og sluttet seg til arbeiderbevegelsen. Den sosiale nøden, især etter opprettelsen av A/S Sydvaranger, gjorde Ellisif engasjert i politiske og sosiale spørsmål, og i 1904 sluttet hun seg til sosialdemokratene. Hun ble sekretær i fagforeningen Nordens Klippe da den ble stiftet i Kirkenes. På foreningens fane sto det ungsosialistiske slagordet «Ned med tronen, alteret og pengesekken».

Ekteparet Wessel hjalp mange russiske flyktninger som deltok i det mislykkede revolusjonsforsøket i 1905 opp gjennom årene. Bolsjevikene betraktet Ellisif derfor som kontaktperson for Norge, i følge et notat i Lenins adressebok.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer