Kathrine Bugge

Kathrine Susanne Bugge (1877-1951) tok lærereksamen i Tromsø og ble lærer i Vardø i 1899. Her var med i radikale grupper i arbeiderbevegelsen og var sentral i å samle kapital for å opprette avisen «Finnmarken» som utkom i 1899. Fra 1905 hadde miljøet kontakt med russiske revolusjonære og senere flyktninger fra borgerkrigen i Finland.

I 1906 flyttet hun til Sør-Varanger hvor Storbedriften A/S Sydvaranger ble dannet. Motsetningene mellom verket og arbeiderne var svære, og fagforeningen Nordens Klippe i Kirkenes ble stiftet i 1906. Hennes mann, Thorolf Bugge, ble valgt inn på Stortinget i 1921 for Arbeiderpartiet i Finnmark, og de flyttet sammen sørover. I 1923 brøt både Kathrine og Thorolf Bugge med Arbeiderpartiet og sluttet seg til Norges Kommunistiske Parti (NKP).

Etter stortingsperioden flyttet de nordover igjen. Kathrine Bugge deltok aktivt i politisk, kulturelt og pedagogisk arbeid og regnes som en av arbeiderbevegelsens viktigste pionerer i Nord-Norge.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer