Carl Jeppesen

Carl Christian Jeppesen (1858-1930) vokste opp foreldreløs i et fattigstrøk i København, og arbeidet som sigarmaker både i hjembyen og Hamburg. Han var engasjert både i sosialistiske og faglige foreninger før han i 1878 slo seg ned i Kristiania som børstebinder. Han skrev seg inn i historien som leder av fyrstikkarbeidernes streik i 1889, der han hadde bistand av blant andre Bjørnstjerne Bjørnson.

Carl Jeppesen var den som mest levende formulerte de klassiske sosialdemokratiske idealene og spilte en sentral rolle i oppbyggingen av Det norske Arbeiderparti. Han var formann i partiet i periodene 1890-92 og 1894-97 og redaktør av partiets hovedorgan «Social-Demokraten» først 1887-91 og deretter igjen i 1906-12. Carl Jeppesen var ordfører i Kristiania i perioden 1917-19.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer