Marcus Thrane

Marcus Møller Thrane (1817-1890) var en sosialistisk agitator og grunnlegger av den såkalte thranittbevegelsen. Thrane hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848 og kjempet for allmenn stemmerett, frihandel og bedre allmueskole.

Han ble født i et rikmannshjem, men vokste opp i fattigdom etter at faren, forretningsmann og spekulant, var blitt dømt for et stort underslag i sin stil­ling som direk­tør og kasserer i Rigsbanken. Senere hadde han som foreldreløs skoleelev i ten­åringsalderen overlevd ved å spise middag på omgang hos sju-åtte av Kristianias beste fami­l­i­er i foreldrenes tidligere omgangskrets i embetsstanden.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer