Finn Pettersen

Finn Pettersen (1921-2006) begynte i lære på Drammen Jernstøperi, og senere - i begynnelsen av krigen - på Jernbaneverkstedet på Sundland. Han var medlem av AUF i Drammen hvor han ble styremedlem. Pettersen var misfornøyd med motstandsarbeidet mot tyskerne, og ble med i den kommunistiske motstandsgruppa i Drammen hvor han ble engasjert i produksjonen av illegale aviser. Han endte med å være den person i Norge som produserte flest illegale aviser, blant annet avisa "Friheten". Flere i Finns gruppe ble tatt av tyskerne. Etter krigen ble han sterkt overvåket, og fikk seinere erstatning for dette. Etter krigen var han med på å stifte Falken Forlag i 1946 hvor han også ble leder.

Finn Pettersen gjorde en stor innstas for krigsinvalidene som redaktør av Krigsinvaliden. Han skaffet trolig flere mennesker krigsinvalidetrygd, - personer som ellers ikke ville ha nådd fram i byråkratiet. Finn Pettersen er blitt tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2002

Alltid huske aldri glemme

Erindringer om okkupasjon og motstand

Om motstandskamp og illegalt pressearbeid under krigen i Norge 1940 til 1945. Forfatteren levde selv i dekning, og hans eg[...] Les mer