Eystein Kleven

Eystein Kleven, (f. 1961). Cand. jur. ved Universitetet i Oslo 1988. Har bakgrunn som dommerfullmektig, seksjonsleder i Finanstilsynet og leder for Statens finansfond. I tillegg har han Hovedkurset ved Forsvarets Høgskole i 2006.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2016

Sikkerhetspolitiske veivalg

Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USA for at USA ti[...] Les mer
2011

22. juli-terroren

Angrepet på arbeiderbevegelsen

Juristen setter i sitt skrift «22. juli-terroren. Angrepet på arbeiderbevegelsen» den største kriminelle handling noensinn[...] Les mer
2009

Økonomisk krise

Prinsipielle betraktninger

Den første og eneste omfattende marxistisk teoretisk analyse av den såkalte finanskrisa. Innledningsvis gjennomgås de marx[...] Les mer