Terje Halvorsen

Terje Halvorsen (født 1940) var ansatt på samtidshistoriestudiet ved Høgskolen i Lillehammer fra 1976 til 2007, der han underviste i en rekke ulike emner fra moderne norsk og verdenshistorie. Hans forskning har hatt tyngdepunkt i arbeiderbevegelsens, særlig NKPs og fagbevegelsens historie og i okkupasjonstidens historie. Terje Halvorsen har en omfattende publisering innen- og utenlands bak seg: historieverk, lærebøker, artikler i fagtidsskrifter og aviser m.m.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2012

På vitenskapens blindveier

Fire essays om bruk av totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk

Er marxismen en totalitær og dermed menneskefiendtlig, udemokratisk og brutal ideologi og politisk bevegelse? Slike udokum[...] Les mer
2010

Historie, politikk og polemikk

Utvalgte essays om historiske stridsspørsmål

Denne essaysamlingen er et festskrift til professor Terje Halvorsens 70-årsdag.

I nye og gamle artikler gjenspe[...] Les mer
2007

Norsk sjømannsforbunds historie

Bind 1: 1910-1960, Bind 2: 1960-2007

I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til samfunnsutviklingen, og deres historie er til tide[...] Les mer
2007

Vi seiler for velstand og lykke

Norsk Sjømannsforbunds historie, Bind 2

I bind 2 av Norsk Sjømannsforbunds historie følger vi forbundet fra rundt 1960 og fram til i dag.

I skipsfartsn[...] Les mer
2003

Partiets salt

AUFs historie

Boka forteller AUFs historie gjennom 100 år. Her gis en framstilling av det konfliktfulle forholdet med moderpartiet, og h[...] Les mer
1996

Mellom Moskva og Berlin

Norges Kommunistiske Parti under ikke-angrepspakten mellom Sovjet-Unionen og Tyskland 1939-1941

Halvorsen retter her et kritisk lys mot den vedtatte «sannhet» som sier at kommunistene sto for en velvillig nøytralitet o[...] Les mer