Stephen Dobson

Dobson (født 1963 i Zambia) er tilsatt som professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Han har PhD fra 2000 innen flyktningarbeid og PhD fra 2008 innen elevvurdering. Han har ellers forskningsinteresser innenfor temaer som pedagogisk filosofi og ungdomstid. Dobson har vært fellesleder for Nasjonalt nettverk for elev- og lærlingevurdering (2006-2010), sitter i ledelse av Norsk kompetansemiljø for vurdering (2011- ) og er i redaksjon av Paideia, et nordisk tidsskrift for praktisk- pedagogisk forskning. Han har publisert om ungdom, flyktninger, pedagogisk filosofi, elevvurdering og det urbane.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer