Yngve Hammerlin

Yngve Hammerlin (født 1947) er dr.philos og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Han har vært ansatt som forsker i kriminalomsorgen i nesten 30 år og har bidratt til og utarbeidet en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om menneskesyn, vold, selvmord, virksomhetsteori, menneskesyn og etikk/moral.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer