Hans I. Kleven

Hans I. Kleven (1926-2014) har hatt et langt og begivenhetsrikt liv i politisk kamp bak seg. Han ble medlem av Norges Kommunistiske Part (NKP) i 1945, ekskludert som Furubotn-tilhenger i 1950, nestleder i partiet i 1976-82 og leder 1982-87. Han har vært aktiv som politisk skribent og marxistisk teoretiker, og har skrevet en rekke artikler og bøker.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2010

Hva og hvorfor?

Del 3: Fra perestrojka til oppløsning

Med dette bindet avslutter Hans I. Kleven sine drøftinger og refleksjoner om årsakene til sammenbruddet i den såkalte «rea[...] Les mer
2010

Hva og hvorfor?

Del 2: Fra stagnasjon til perestrojka

I del 2 tar Kleven for seg hovedtrekkene ved utviklingen i Sovjetunionen og Øst-Europa og i den kommunistiske bevegelsen u[...] Les mer
2009

Krisa i verdensøkonomien

Kan den løses?

Forfatteren aktualiserer Marx’ analyse og kritikk av det kapitalistiske økonomiske systemet i alminnelighet og hans forkla[...] Les mer
2009

Veien(e) til sosialisme

Marxistisk strategitenkning

Klevens bok Veien(e) til sosialisme - Marxistisk strategitenkning inngår som en del av hovedverket hovedverket Hva og Hvor[...] Les mer
2008

Prahavåren

Et førtiårsminne

I 1968 kom den løfterike Prahavåren med de tsjekkoslovakiske reformkommunistenes politikk for forandring, nytenkning og pr[...] Les mer
2007

Hva og hvorfor?

Del 1: Fra Lenin til Stalin

I denne boka tar Kleven for seg utviklinga i den kommunistiske verdensbevegelsen fram til den 20. partikongress i Sovjetun[...] Les mer
2005

Føydalismen i Danmark og Norge

Eiendom - Klasser - Arv Bind 2

Boka gir ei analyse og framstilling av eiendoms- og klassestrukturen og sentrale arverettsformer i føydalismen. Boka analy[...] Les mer
2005

Føydalismen i Vest-Europa

Eiendom - Klasser - Arv Bind 1

Boka gir ei analyse og framstilling av eiendoms- og klassestrukturen og sentrale arverettsformer i føydalismen. Boka analy[...] Les mer
2004

Odelsretten

Bare en levning fra ættesamfunnet?

Hovedtemaet i denne boka er den store betydning odelsretten har hatt opp gjennom tidene, og de angrep retten har vært - og[...] Les mer
2001

Norrøn arverett og samfunnsstruktur

Bokens emne er norrøn arverett, stedlig avgrenset til Norge og Island. Forfatteren behandler i tilknytning til arveretten[...] Les mer
1998

Klassesamfunnet

Forfatteren fører klasseanalysen videre, men nå på et mer prinsipielt plan og i sammenheng med samfunnets økonomiske struk[...] Les mer
1988

Ny teknologi

For hvem og for hva?

Ved overgangen til det tredje årtusen gjør vitenskapen og teknikken kjempesteg framover - i de forskjelligste retninger: d[...] Les mer
1977

Den Herskende Klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - alle 3 bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1977

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 3. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1976

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 2. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1976

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 1. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer