Arnulf Kolstad

Arnulf Kolstad (født 1942) er professor i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU og Hangzhou Normal University, Kina. Kolstad ble sivilingeniør i 1966, dr. ing. ved NTH i 1973, ble dr. philos. ved Det psykologiske fakultet i Bergen i 1984. Han har en stor produksjon av vitenskapelige artikler bak seg, og er en av de aller mest kjente samfunnsdebattanter i Norge.

I 2010 protesterte han mot at Nobelkomitéen ga fredsprisen til en kinesisk dissident som er kjent for å støtte USAs kriger. Mange av hans foredrag og artikler er gjengitt i ti-binds festskriftet ”Perler for svin” (2011).

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer
2012

På vitenskapens blindveier

Fire essays om bruk av totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk

Er marxismen en totalitær og dermed menneskefiendtlig, udemokratisk og brutal ideologi og politisk bevegelse? Slike udokum[...] Les mer