Steinar Åge Brenden

Steinar Åge Brenden (født 1948) sin faglige bakgrunn er geografi, astronomi og geofysikk fra Universitetet i Oslo. Han arbeidet som meteorologikonsulent ved Meteorologiak institutt 1971-2008. Han er nå pensjonist og skribent. Har tidligere utgitt beøkene: "Verdensrommet" (Eget forlag 2001), "Raketter, romskip og reiser i verdensrommet" (Eget forlag 2002), "Våre naboer i verdensrommet - en faktabok om solsystemet" (Eget forlag 2004), "Astronomi og romforskning" (Falken forlag 2005), "Jorden og universet" (Eget forlag 2006), "Astronomi og romforskning" (Falken forlag 2005), "Jorden og universet" (Eget forlag 2006).

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2009

Om klimaendringer

Forfatteren foretar en reflektert og balansert – og ikke minst aktuell – vitenskapelig vurdering av klimasituasjonen i et[...] Les mer