Odd Andreassen

Odd Andreassen (født 1926), er skribent og spaltist og en veteran innen arbeiderbevegelsen. 16 år gammel ble han rekruttert til motstandsbevegelsen under den andre verdenskrigen, seinere tilknyttet den militære etterretningsorganisasjonen XU. Andreassen sluttet seg raskt til arbeiderbevegelsen – først AUF og så DNA, som han fortsatt er medlem av, på venstresiden.

Ansatt som lærer på LO-skolen i Sørmarka 1967 etter lærervirksomhet i den høyere skolen. I 1970 hentet inn til Norsk Kommuneforbund av forbundsformann Arne Born, som ønsket å politisere forbundet. Andreassen fikk ansvaret bl.a. for arbeidet med å utvikle forbundets politiske standpunkter. Ansatt i NKF fram til pensjonsalder. I denne perioden skrev han flere bøker for forbundet.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2009

Veier ut av krisa?

Har fagbevegelsen noen svar?

Økonomiske kriser rammer først og fremst de lønnsarbeidende som mister sitt livsgrunnlag eller får det redusert. Hvordan b[...] Les mer