Asbjørn Wahl

Asbjørn Wahl (f. 1951) arbeidet i over tretti år i norsk og internasjonal fagbevegelse – som redaktør i Norsk Jernbaneforbund, rådgiver i Fagforbundet og seksjonssekretær ved Den internasjonale transportarbeiderføderasjonens hovedkontor (ITF) i London. I ITF har han vært tillitsvalgt de siste tjue åra, nå som leder av Kollektivtransportkomiteen og Arbeidsgruppa for klimapolitikk.

Wahl var en av initiativtakerne til den brede alliansen For velferdsstaten (1998), ble dens første daglige leder og er nå avtroppende spesialrådgiver. Han er medlem i det globale rådet for Trade Unions for Energy Democracy (TUED) og i koordineringsgruppa for det europeiske nettverket Alter Summit.

Gjennom hele sin yrkeskarriere har Wahl vært en aktiv samfunnsdebattant, og har publisert en rekke artikler om samfunnsspørsmål – i Norge og internasjonalt. Han er en ettertraktet innleder på møter og konferanser i inn- og utland, og utnevnt til Research Fellow ved Parkland Institute i Edmonton, Canada. I 2009 ga Gyldendal Norsk Forlag ut hans bok «Velferdsstatens vekst – og fall?», seinere oversatt til engelsk, koreansk, japansk, tyrkisk, og snart kinesisk.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2018

Fagbevegelsen i samfunnskampen

Kan den stå imot presset fra kriser, markedsliberalisme og høyrepopulisme?

Vi lever i ei omfordelingstid. Konkurransepresset i skole-, arbeids- og samfunnsliv øker. Stadig flere opplever utrygghet[...] Les mer