Ivar Gammelmo

Ivar Gammelmo, (f. 1946). Tidligere direktør for Departementenes Servicesenter (DSS). Tidligere spesialrådgiver i Statskonsult, datasjef i TBK og Universitetsforlaget. Styremedlem i NTL Ledere. Medlem av Internasjonalt utvalg i LO i Oslo.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2016

Sikkerhetspolitiske veivalg

Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USA for at USA ti[...] Les mer