Ivar Gammelmo

Ivar Gammelmo, (f. 1946). Tidligere direktør for Departementenes Servicesenter (DSS). Tidligere spesialrådgiver i Statskonsult, datasjef i TBK og Universitetsforlaget. Styremedlem i NTL Ledere. Medlem av Internasjonalt utvalg i LO i Oslo.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag