Helge Lurås

Helge Lurås, (f. 1970). Grunnlegger og leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA). Erfaring fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Forsvaret, NATO og FN. Siviløkonom, og cand.mag. med sosiologi, sosialantropologi og idéhistorie i fagkretsen. Forfatter av boken «Hva truer Norge nå? Sikkerhetspolitiske selvbedrag etter den kalde krigen» (Cappelen Damm Akademisk, 2015).

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag