Stein Ørnhøi

Stein Ørnhøi, (f. 1935). Stortingsrepresentant for SV fra 1977 til 1985. Utdannet fra Levanger lærerskole (1958) og gikk i 1982 sjefskurs ved Forsvarets Høyskole. Medlem av Forsvarskommisjonen av 1990. Nestleder i Nei til EF i perioden 1992–1993 og leder i Nei til EU fra 1995 til 1997.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2016

Sikkerhetspolitiske veivalg

Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USA for at USA ti[...] Les mer