Øyvind Horverak

Øyvind Horverak (1948-2013) har i alle år drevet med alkoholforskning. Har var sosialøkonom (cand. oecon) fra Universitetet i Oslo 1974. Han arbeidet som forsker først ved Staten Institutt for Alkoholforskning (SIFA) fra 1974 til 1980, og deretter ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fra 1998.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2009

Veier ut av krisa?

Har fagbevegelsen noen svar?

Økonomiske kriser rammer først og fremst de lønnsarbeidende som mister sitt livsgrunnlag eller får det redusert. Hvordan b[...] Les mer