Fredrik Heldal

Fredrik Heldal, (f. 1977). Utdannet historiker ved Universitet i Bergen. Han har bakgrunn fra TV-2-Nyhetene, prosjekter for menneskerettigheter i Sør-Amerika knyttet til Statens Pensjonsfond Utland, og organisasjoner knyttet til menneskerettigheter i Nepal og andre land. Han har også jobbet som sivil våpenhvileobservatør på Filippinene. Heldal er daglig leder i Norges Fredslag.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2016

Sikkerhetspolitiske veivalg

Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USA for at USA ti[...] Les mer