Ola Tunander

Ola Tunander (f. 1948) disputerte 1989 med en doktoravhandling om geopolitik og US Navys maritime strategi og ble Forsker 2 (Seniorforsker) ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han var leder for PRIOs program for utenriks- og sikkerhetspolitikk og leder for strategiske institutprogrammer om europeisk sikkerhetspolitikk. 2000 ble han utnevnt till Forsker 1 (Forskningsprofessor). Han har forelest for universitet, forsvarshøyskoler og ministerier og var sivil ekspert til den svenske Ubåtsutredningen 2001.

Han har skrevet/redisjert til sammen 12 bøker om geopolitikk, militær strategi, sikkerhetspolitikk og politisk filosofi som Cold Water Politics (Sage 1989), The Barents Region (Sage, 1994), Geopolitics in Post-Wall Europe (Sage 1997) og The Secret War against Sweden – US and British Submarine Deception in the 1980s (Frank Cass 2004). Han har skrevet for tidsskrifter som Review of International Studies, Geopolitics, Intelligence and National Security, Security Dialogue, Cooperation and Conflict og Journal of Peace Research og vart peer-reviwer for tidsskrifter som International Security, RUSI Journal, Millennium, Geopolitics og European Journal of International Relations.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag