Mette Kongshem

Ambassadør Mette Kongshem (f. 1941) er cand. mag. fra UiO med statsvitenskap, fransk og norsk språk og litteratur. Hun har også studier i russisk språk og historie fra UiO og fra St. Petersburg. Videre har hun NATO Defence College i Roma og Forsvarets høyskole.

Kongshem var ansatt i norsk utenrikstjeneste fra 1974–2010 med utestasjonering ved Norges FN delegasjon i New York og ambassaden i Washington D.C. Hun har vært ambassadør til Den tsjekkiske republikk og til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i Wien. Kongshem var deretter ambassadør til de fem landene i Sentral-Asia med kontor i Utenriksdepartementet. Under tjeneste i Utenriksdepartementet var Kongshem bl.a. ekspedisjonssjef i Europaavdelingen med ansvar for EU, USA og Russland. Fra 1981–1983 var Kongshem statssekretær i Handels- og skipsfartsdepartementet.

Kongshem er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjensteorden.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag