Mette Kongshem

Ambassadør Mette Kongshem (f. 1941) er cand. mag. fra UiO med statsvitenskap, fransk og norsk språk og litteratur. Hun har også studier i russisk språk og historie fra UiO og fra St. Petersburg. Videre har hun NATO Defence College i Roma og Forsvarets høyskole.

Kongshem var ansatt i norsk utenrikstjeneste fra 1974–2010 med utestasjonering ved Norges FN delegasjon i New York og ambassaden i Washington D.C. Hun har vært ambassadør til Den tsjekkiske republikk og til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i Wien. Kongshem var deretter ambassadør til de fem landene i Sentral-Asia med kontor i Utenriksdepartementet. Under tjeneste i Utenriksdepartementet var Kongshem bl.a. ekspedisjonssjef i Europaavdelingen med ansvar for EU, USA og Russland. Fra 1981–1983 var Kongshem statssekretær i Handels- og skipsfartsdepartementet.

Kongshem er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjensteorden.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

2016

Sikkerhetspolitiske veivalg

Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USA for at USA ti[...] Les mer